Πιστοποίηση με OHSAS 18001:2007 & ISO 14001:2004/Cor 1:2009 (2011)

Στις 4/2/2011 η ΑΚΑΤΤ ΑΕ ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία για απόκτηση των πιστοποιητικών για το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001:2007, καθώς επίσης και για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004/Cor 1:2009.

επιστροφή

 

Αγ. Δημητρίου 251, 'Αγ. Δημήτριος - ΑθΗΝΑ, 173 42
Τηλ: 210 - 95 81101, 151 | Fax: 210 - 95 36246
E-mail: info[at]akatt.gr
English version
website by istomedia