Ενοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων ISO9001:2008 & OHSAS 18001:2007 & ISO 14001:2004/Cor 1:2009 (2013)

Η ΑΚΑΤΤ ΑΕ στις 15/2/2013 ανανέωσε τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO9001:2008, Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία OHSAS 18001:2007 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004/Cor 1:2009 και ενοποίησε αυτά σε μία κοινή εφαρμογή διαχείρισης.

επιστροφή

 

Αγ. Δημητρίου 251, 'Αγ. Δημήτριος - ΑθΗΝΑ, 173 42
Τηλ: 210 - 95 81101, 151 | Fax: 210 - 95 36246
E-mail: info[at]akatt.gr
English version
website by istomedia