ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η πιστοποίηση της ΑΚΑΤΤ ΑΕ κατά ISO 9001:2000 από το 2004 επιβεβαιώνει την προσήλωσή μας στην παροχή σταθερά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών από την ανάλυση των προδιαγραφών έως την εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη. Το 2008 το σύστημα διαχείρισης ποιότητας άλλαξε σε ISO 9001:2008.

Παράλληλα στα πλαίσια παροχής όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένων και ασφαλών λύσεων προς τους πελάτες μας με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης ατυχημάτων κατά την υλοποίηση των έργων, η ΑΚΑΤΤ ΑΕ το 2011 προχώρησε στην υιοθέτηση του συστήματος OHSAS 18001:2007.

Τέλος η ΑΚΑΤΤ ΑΕ εφαρμόζει από το 2011 το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004 + Cor 1:2009 τόσο στους χώρους των γραφείων της όσο και στα εργοτάξια.

Στα πλαίσια της συνεργασίας της ΑΚΑΤΤ ΑΕ με την εταιρεία SIEMENS στο τομέα των αυτοματισμών για πάνω από 20 χρόνια, η εταιρεία μας είναι επισήμως αναγνωρισμένη ως Siemens Solution Partner (SSP) στους τομείς:

  • Automation System SIMATIC
  • Human Machine Interface SIMATIC HMI
  • Industrial Communication SIMATIC NET

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος οι μηχανικοί της εταιρείας παρακολουθούν όλες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στα αντίστοιχα συστήματα και εκπαιδεύονται συνεχώς μέσω σεμιναρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό αλλά και webinar τα οποία πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τους SSPs.

Η ΑΚΑΤΤ ΑΕ έχει λάβει τις εξής πιστοποιήσεις:

  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015
  • Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία - ISO 45001 : 2018
  • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών - ISO 27001 : 2013
  • Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας - ISO 22301 : 2012
  • Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας - ISO 37001 : 2016
  • Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας - ISO 50001 : 2011

 

Αγ. Δημητρίου 251, 'Αγ. Δημήτριος - ΑθΗΝΑ, 173 42
Τηλ: 210 - 95 81101, 151 | Fax: 210 - 95 36246
E-mail: info[at]akatt.gr
English version
website by istomedia