Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Τα 20 σχεδόν χρόνια παρουσίας της στο χώρο των Αυτοματισμών και της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, καθιστούν την ΑΚΑΤΤ ΑΕ την πλέον ισχυρή εταιρεία παροχής και εφαρμογής λύσεων υψηλών απαιτήσεων σε οποιοδήποτε σύγχρονο πρόβλημα.

Το έμπειρο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό της ΑΚΑΤΤ ΑΕ, το οποίο απαρτίζεται από μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς καθώς επίσης και μηχανικούς αυτοματισμού και υπολογιστικών συστημάτων, εγγυάται την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος με χειροπιαστές και πραγματικές λύσεις.

Με ειδίκευση σε τομείς όπως :

  • Συστήματα Process Control - Αυτοματισμού Διεργασιών & Εγκαταστάσεων
  • Επικοινωνιακά Πρωτόκολλα & Δίκτυα
  • Συστήματα Πληροφόρησης & Ενημέρωσης
  • Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης & Ελέγχου
  • SCADA - Τηλεέλεγχος & Τηλεχειρισμός
  • Υπολογιστικά & Πληροφοριακά Συστήματα
  • Λογισμικά Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Μηχανημάτων
  • Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης
  • Συστήματα Ελέγχου Διαρροών
  • Κτιριακού Ελέγχου - BMS

H ΑΚΑΤΤ ΑΕ καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα, με υλοποιήσιμες λύσεις και εφαρμογές.

Στα πλαίσια παροχής υψηλών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών και λύσεων προς τους ενδιαφερόμενους η ΑΚΑΤΤ ΑΕ είναι σε θέση να ερευνήσει και να προτείνει βέλτιστες λύσεις για κάθε περίπτωση με χρήση εξειδικευμένων συμβούλων και επιστημόνων.

Επίσης η πολύχρονη παρουσία και εμπειρία της στο χώρο της δίνουν ηγετικό ρόλο σε θέματα Αποκατάστασης & ’Aρσης Βλαβών, Επιτόπιας Υποστήριξης & Συντήρησης Συστημάτων, καθώς επίσης και Εκπαίδευσης Προσωπικού και λοιπών Ενδιαφερομένων.

Η ΑΚΑΤΤ ΑΕ έχοντας υιοθετήσει τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM) έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί σύστημα ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO9001/2000, ενώ φέρει επίσης και τη διάκριση Solution Partner από τη SIEMENS AG.

 

Αγ. Δημητρίου 251, 'Αγ. Δημήτριος - ΑθΗΝΑ, 173 42
Τηλ: 210 - 95 81101, 151 | Fax: 210 - 95 36246
E-mail: info[at]akatt.gr
ΓΕΜΗ: 124186701000
English version
website by istomedia