ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

  • Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεχειρισμού και Εποπτείας των 40 Υποσταθμών Ανόρθωσης του ΗΛΠΑΠ. (ΗΛΠΑΠ: 1999)

    Το σύστημα προορίζεται για την εποπτεία και τον τηλεχειρισμό των διακοπτών των Υ/Σ Ανόρθωσης, που χρησιμοποιείται για την ηλεκτροδότηση των γραμμών των τρόλεϊ. Αρχικά το σύστημα έχει κατασκευασθεί ώστε να εξυπηρετεί 40 Υ/Σ, υπάρχει όμως δυνατότητα να επεκταθεί και να εξυπηρετήσει και άλλους Υ/Σ. Για να είναι δυνατή η παρακολούθηση της κατάστασης των 40 Υ/Σ καθώς και ο απομακρυσμένος τηλεχειρισμός τους, έχει τοποθετηθεί μία τοπική μονάδα ελέγχου ανά υποσταθμό. Σ' αυτήν υπάρχει το PLC S7-300 της SIEMENS που σε συνδυασμό με κάρτες Ι/Ο εκτελεί τον αυτοματισμό - συλλογή δεδομένων του συγκεκριμένου Υ/Σ. Η μεταφορά αυτών των δεδομένων και γενικότερα η επικοινωνία του Υ/Σ με το Κέντρο Ελέγχου, πραγματοποιείται μέσω Leased Line modems.

  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργιά νέου κέντρου τηλεχειρισμού Υποσταθμών έλξης και τροφοδοσίας εγκαταστάσεων σταθμών της Α.Ε. ΗΣΑΠ.. (ΗΣΑΠ Α.Ε.: 2004)

    Η ανάπτυξη της εφαρμογής βασίστηκε στο λογισμικό SCADA WINCC V6.0 του γερμανικού οίκου SIEMENS. Το σύστημα αποτελείται από είκοσι-έξι (26) συνολικά τοπικούς σταθμούς ελέγχου, εκ των οποίων οι δεκαοκτώ είναι οι υποσταθμοί έλξης και οι οκτώ οι υποσταθμοί φωτισμού και ηλεκτροδότησης των σταθμών. Σε κάθε τοπικό σταθμό έχει προσαρμοστεί η ειδική μονάδα ελέγχου PLC S7-300 της SIEMENS με τις κατάλληλες κάρτες ψηφιακών εισόδων και εξόδων, αναλογικών εισόδων και καρτών κατάλληλες για την επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου (ΚΕΛ) και τους υπόλοιπους τοπικούς σταθμούς. Κατά αυτό τον τρόπο το PLC συλλέγει πληροφορίες για την κατάσταση και την θέση των διακοπτών (ΕΝΤΟΣ, ΕΚΤΟΣ, ΒΛΑΒΗ κτλ.), των διαφόρων αναλογικών μεγεθών του σταθμού (ΤΑΣΗ, ΕΝΤΑΣΗ, ΙΣΧΥΣ κτλ.) και κατόπιν εντολής του επόπτη-χειριστή αλλάζει την θέση των διακοπτών.

 

Αγ. Δημητρίου 251, 'Αγ. Δημήτριος - ΑθΗΝΑ, 173 42
Τηλ: 210 - 95 81101, 151 | Fax: 210 - 95 36246
E-mail: info[at]akatt.gr
ΓΕΜΗ: 124186701000
English version
website by istomedia