ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΚΑΤΤ ΑΕ

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η ΑΚΑΤΤ ΑΕ αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εκτέλεση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ακολούθων:
 • Υδραυλικού εξοπλισμού για τις εγκαταστάσεις του δικτύου ύδρευσης (πηγές, δεξαμενές, αγωγοί).
 • Οργάνων μέτρησης για τις εγκαταστάσεις του δικτύου ύδρευσης.
 • Τοπικών συστημάτων αυτοματισμού και τηλεμετρίας (τοπικοί σταθμοί ελέγχου και μετρήσεων) των εγκαταστάσεων του δικτύου ύδρευσης, εγκατεστημένων στις πηγές και δεξαμενές του εξωτερικού υδραγωγείου καθώς επίσης και στο εσωτερικό δίκτυο.
 • Κεντρικού σταθμού ελέγχου και περιφεριακών σταθμών ελέγχου αποτελούμeνων από συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών με σκοπό την εποπτεία, κεντρικό έλεγχο, αποθήκευση, επεξεργασία και διαχείριση των στοιχείων των εγκαταστάσεων του δικτύου ύδρευσης. Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές εκτελούνται εφαρμογές λογισμικού SCADA, ποιοτικού ελέγχου νερού, συντήρησης εξοπλισμού, GIS και μαθηματικής προσομοίωσης δικτύου υδρευσης.
 • Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS). Πρόκειται για ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων για την συγκέντρωση, αποθήκευση, ανάκτηση, ανάλυση και παρουσίαση χωρικών - γεωγραφικών πληροφοριών.
 • Μαθηματικής Προσομοίωσης Δικτύου Υδρευσης.

Οι υπηρεσίες που παρέχει σήμερα η ΑΚΑΤΤ ΑΕ ομαδοποιούνται στις παρκάτω κατηγορίες:

 • ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Οι θεματικοί τομείς στους οποίους υλοποιούνται οι προσφερόμενες υπηρεσίες της ΑΚΑΤΤ ΑΕ είναι οι παρακάτω:

 • ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 • ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΣ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
 • ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 • ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ & ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ

 

Αγ. Δημητρίου 251, 'Αγ. Δημήτριος - ΑθΗΝΑ, 173 42
Τηλ: 210 - 95 81101, 151 | Fax: 210 - 95 36246
E-mail: info[at]akatt.gr
ΓΕΜΗ: 124186701000
English version
website by istomedia