ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΤΤ ΑΕ

Για την υλοποιήση των έργων της, η ΑΚΑΤΤ ΑΕ έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία για εξειδικευμένα αντικείμενα:

  • PLC, Data Logger
  • Ρύθμιση Στροφών Κινητήρα
  • SCADA
  • Βιομηχανικά Δίκτυα
  • Ασύρματα, Ενσύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών
  • Αισθητήρες Μέτρησης, Καταγραφής
  • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
  • Προσομοίωση Δικτύων Υδρευσης, Αποχέτευσης

Η παραπάνω τεχνογνωσία εμπλουτίζεται συνεχώς. Για το σκοπό αυτό η ΑΚΑΤΤ ΑΕ έχει αναπτύξει πολύ σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, συμμετέχοντας σε πλήθος ερευνητικών έργων όπως, ΠΑΒΕ, ΕΠΕΤΙΙ, ΠΛΑΤΩΝ σε συνεργασία με Ελληνικά και Ευρωπαϊκά ΑΕΙ.

Κεντρικό σημείο αναφοράς όλων των δραστηριοτήτων της ΑΚΑΤΤ ΑΕ αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας, ανεξαρτήτως κόστους.

Παράλληλα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ΑΚΑΤΤ ΑΕ αποτελεί η δυνατότητα της να προσφέρει εξειδικευμένες και πλήρως καθετοποιημένες υπηρεσίες.

Η εμπειρία έχει διδάξει ότι οι πελάτες δεν αναζητούν θεωρίες επίλυσης προβλημάτων αλλά πρακτικές και άμεσα εφαρμοσμένες λύσεις. Αυτή ακριβώς είναι η δουλειά μας.

Οι πελάτες μας, τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία και οι άνθρωποι της ΑΚΑΤΤ ΑΕ μπορούν να εγγυηθούν γι'αυτό.

 

Αγ. Δημητρίου 251, 'Αγ. Δημήτριος - ΑθΗΝΑ, 173 42
Τηλ: 210 - 95 81101, 151 | Fax: 210 - 95 36246
E-mail: info[at]akatt.gr
ΓΕΜΗ: 124186701000
English version
website by istomedia