ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ: 'ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

 • Αυτοματοποίηση Συστήματος Ψύξης Νερού στη Βιομηχανία EPSI (EPSI Ltd : 1992)

  Αυτόματος Έλεγχος με χρήση P.L.C SIMATIC και κεντρικός χειρισμός και έλεγχος με Ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ανάπτυξη Ειδικού Λογισμικού για τον κεντρικό χειρισμό και έλεγχο στον Η/Υ. Μελέτη -Σχεδίαση και Θέση σε Λειτουργία.

 • Αυτοματοποίηση Φράγματος Κουρταλιώτη Κρήτης. (ALTEC : 1994-95)

  Ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης αυτοματισμού των δύο αντλιοστασίων με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC και MODEM. (Ενσύρματη Ζεύξη).

 • Αυτοματοποίηση Αρδευτικού έργου Μεξιάτων Κομποτάδων. (Προοδευτική Α.Τ.Ε. : 1994 - '95)

  Ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης αυτοματισμού των δεκαεννέα γεωτρήσεων με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC και RF MODEM. (Ασύρματη Ζέυξη). Μελέτη Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού πακέτου τηλεχειρισμών- τηλεεπίβλεψης 3BWS. Ανάπτυξη Εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων - αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.ά. Mελέτη - Σχεδίαση των πινάκων χαμηλής και αυτοματισμού των άνω εγκαταστάσεων. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση Αντλιοστασίου Ομβρίων Κόμβου Κηφισού ( ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ A.Τ.Ε. : 1995 )

  Ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης αυτοματισμού του αντλιοστασίου Όμβριων κόμβου Κηφισού με χρήση Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή SIMATIC. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση Αρδευτικού έργου Φράγματος Λευκογείων (Ν.Δράμας). ( ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.: 1996)

  Ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης αυτοματισμού με ασύρματη τηλεμετάδοση αναλογικού σήματος στάθμης, απομακρυσμένης δεξαμενής (με τροφοδοσία ρεύματος από σύστημα ηλιακών συλλεκτών), προς το Α/Σ το οποίο ελέγχει την παροχή προς δύο διαφορετικές καταναλώσεις ανάλογα με την ζήτηση. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΒΟΛΟΥ. (Δ.Ε.Υ.Α.Μ. ΒΟΛΟΥ: 1999, Κ/Ξ ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Ε. - Γ. ΔΑΓΡΕΣ - ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕ)

  Αυτοματοποίηση συστήματος τηλεεποπτείας για τον Υδροηλεκτρικό Σταθμό της ΔΕΗ στον Βόλο με χρήση πακέτου SCADA WinCC. Μελέτη Σχεδίαση συστήματος επικοινωνιών με ανάπτυξη Λογισμικού WinCC τηλεχειρισμών - τηλεπίβλεψης, επικοινωνίας με SEPAM (Group Schneider).

 • Τηλεθέρμανση ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ. (ΤΟΜΗ: 2002)

  Το σύστημα τηλεθέρμανσης αποτελείται από: Σύστημα μεταφοράς από την εγκατάσταση της ΔΕΗ προς το αντλιοστάσιο και από την εγκατάσταση των ΛΕΒΗΤΩΝ, όπου παράγεται θερμότητα από καυσόξυλα, προς το Α/Σ. Σύστημα δεξαμενής αποθήκευσης θερμότητας. Σύστημα διανομής μέσα στην πόλη με σταθμούς καταναλωτών. Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε είναι της SIEMENS WINCC V5.0 που λειτουργεί στο περιβάλλον WINDOWS NT. Ο αυτοματισμός επιτεύχθηκε με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC S7 300.

 • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργιά συστήματος ελέγχου- μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Πάτρας (ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ 2008)

 

Αγ. Δημητρίου 251, 'Αγ. Δημήτριος - ΑθΗΝΑ, 173 42
Τηλ: 210 - 95 81101, 151 | Fax: 210 - 95 36246
E-mail: info[at]akatt.gr
ΓΕΜΗ: 124186701000
English version
website by istomedia