ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

 • Αυτοματοποίηση Συστήματος Ψύξης Νερού στη Βιομηχανία EPSI (EPSI Ltd : 1992)

  Αυτόματος Έλεγχος με χρήση P.L.C SIMATIC και κεντρικός χειρισμός και έλεγχος με Ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ανάπτυξη Ειδικού Λογισμικού για τον κεντρικό χειρισμό και έλεγχο στον Η/Υ. Μελέτη -Σχεδίαση και Θέση σε Λειτουργία.

 • Αυτοματοποίηση Γραμμής Παραγωγής Στρωμάτων στη Βιομηχανία MEDIA STROM (MEDIA STROM S.A. : 1992)

  Αυτόματος Έλεγχος με χρήση P.L.C SIMATIC και κεντρικός χειρισμός και έλεγχος με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Ανάπτυξη Ειδικού Λογισμικού για τον κεντρικό χειρισμό και έλεγχο στον Η/Υ. Μελέτη -Σχεδίαση και Θέση σε Λειτουργία.

 • Αυτοματοποίηση Μηχανής Συσκευασίας κρουασάν στη Βιομηχανία KATΣΕΛΗΣ. (KATΣΕΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε : 1992)

  Αυτόματος Έλεγχος με χρήση P.L.C SIMATIC και κεντρικός χειρισμός και έλεγχος με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Ανάπτυξη Ειδικού Λογισμικού για τον κεντρικό χειρισμό και έλεγχο στον Η/Υ. Μελέτη -Σχεδίαση και Θέση σε Λειτουργία.

 • Αυτοματοποίηση Γραμμής Παραγωγής στη Βιομηχανία ΓΙΩΤΗΣ. (ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. : 1993)

  Αυτοματοποίηση γραμμής παραγωγής με χρήση P.L.C SIMATIC 115U, κεντρικός έλεγχος με έγχρωμη οθόνη και πληκτρολόγιο, προγραμματισμός και θέση σε λειτουργία.

 • Αυτοματοποίηση Τμήματος Εγκατάστασης Διακίνησης & Αποθήκευσης Υλικών στη Βιομηχανία ΚΝΟRR ΗΕLLAS (ΚΝΟRR ΗΕLLAS A.B.E.E : 1993)

  Αυτοματοποίηση τμήματος της εγκατάστασης διακίνησης & αποθήκευσης υλικών με P.L.C. SIMATIC 115U, προγραμματισμός και θέση σε λειτουργία.

 • Αυτόματο Σύστημα Ελέγχου Κινητήρων Λατομείου. (TECHNOLIN L.T.D : 1993)

  Συλλογή Δεδομένων - Έντασης Ρεύματος Κινητήρων Λατομείου και μεταφορά τους σε Η/Υ. Ανάπτυξη Ειδικού Λογισμικού για την επεξεργασία των άνω δεδομένων στον Η/Υ.

 • Αυτόματο Σύστημα Depalletizer 250cc στη Βιομηχανία 3Ε (Αθήνα). (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ (3Ε) : 1993)

  Προμήθεια συστήματος PLC-SIMATIC 100U καθώς και πίνακα αυτοματισμού ισχύος για την αυτοματοποίηση του depalletizer των 250cc.

 • Αυτοματοποίηση Palletizer 330cc στη Βιομηχανία 3Ε (Μεσολόγγι). (ΚΑΝ ΝΤΡΙΝΚΣ (3Ε): 1993)

  Προμήθεια συστήματος PLC-SIMATIC 100U και ανάπτυξη λογισμικού step5 για την αυτοματοποίηση του palletizer των 330cc.

 • Αυτοματοποίηση Depalletizer 250cc στη Βιομηχανία 3Ε (Αθήνα). (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ (3Ε) : 1993)

  Καλωδιακή εγκατάσταση και τοποθέτηση αισθητηρίων στο depalletizer των 250cc.

 • Αυτοματοποίηση Palletizer 330cc στη Βιομηχανία 3Ε (Ρόδος). (ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ (3Ε) : 1993)

  Προμήθεια συστήματος PLC-SIMATIC 95U και ανάπτυξη λογισμικού step5 για την αυτοματοποίηση palletizer των 330cc.

 • Αυτοματοποίηση συστήματος Palletizer- Αποθήκης-Depalletizer 250 και 1500cc στη Βιομηχανία 3Ε (Ρόδος). (ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ (3Ε) : 1994)

  Μελέτη και Προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα ισχύος / αυτοματισμού -τράπεζας χειρισμών και συστήματος PLC-SIMATIC 100U.

 • Αυτόματος Έλεγχος Πρεσών Σπορελαιουργείου. ( TECHNOLIN L.T.D : 1994)

  Αυτόματος Έλεγχος επτά πρεσών Σπορελαιουργείου με χρήση P.L.C SIMATIC 95U και κεντρικός χειρισμός και έλεγχος με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Ανάπτυξη Ειδικού Λογισμικού για τον κεντρικό χειρισμό και έλεγχο στον Η/Υ. Μελέτη -Σχεδίαση και Θέση σε Λειτουργία.

 • Αυτοματοποίηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού στη Βιομηχανία EXALCO. ( EXALCO S.A.: 1994)

  Μελέτη και προμήθεια 2 συστημάτων PLC-SIMATIC 95U και ενός Η/Υ καθώς και ανάπτυξη λογισμικού για την υλοποίηση αυτοματισμού επεξεργασίας νερού.

 • Αυτοματοποίηση Ψυκτικού Μηχανήματος. (EBIOΠ- ΤΕΜΠΟ: 1994)

  Ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης αυτοματισμού των εγκαταστάσεων με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC.

 • Αυτοματοποίηση Πρέσας Νο 4 στη Βιομηχανία ΣΕΛΜΑΝ. (ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. : 1994)

  Ανάπτυξη λογισμικού για συλλογή δεδομένων από την πρέσα και αποστολή αυτών σε σύστημα Η/Υ.

 • Αυτοματοποίηση Filler στη Βιομηχανία 3Ε (Αθήνα). (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ (3Ε) : 1995)

  Προμήθεια ηλεκτρολογικού πίνακα PLC-SIMATIC 90U και operator panel OP5 (για εμφάνιση μηνυμάτων alarm και για εισαγωγή παραμέτρων λειτουργίας), καθώς και ανάπτυξη λογισμικού step5 για την αυτοματοποίηση filler.

 • Αυτοματοποίηση Συστήματος Palletizer- Αποθήκης-Depalletizer 250 και 1500cc στη Βιομηχανία 3Ε (Ρόδος). (ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ (3Ε) : 1995)

  Καλωδιακή εγκατάσταση, τοποθέτηση αισθητηρίων, ανάπτυξη λογισμικού step5 και θέση σε λειτουργία νεοκατασκευασθέντος συστήματος palletizer αποθήκης depalletizer γραμμών 250cc και 1500cc.

 • Αυτόματος Έλεγχος Πρέσας εκκοκκιστηρίου. (TECHNOLIN L.T.D : 1995)

  Ανάπτυξη λογισμικού για συλλογή δεδομένων από την πρέσα και αποστολή αυτών σε σύστημα Η/Υ.

 • Αυτοματοποίηση Πυροσβεστικού Συγκροτήματος Αθηναϊκής Χαρτοποιίας. (AΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ : 1995)

  Ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης αυτοματισμού πυροσβεστικού συγκροτήματος με χρήση Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή SIMATIC. Μελέτη Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με χρήση operation panel OP5. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση και Παρακολούθηση H/M Εγκαταστάσεων ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ. (HELLAMAT S.A : 1995)

  Αυτοματοποίηση και Παρακολούθηση Η/Μ εγκαταστάσεων Λατομείου με χρήση Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή SIMATIC. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτόματη Ρύθμιση - Συγχρονισμός ταχύτητας ταινιόδρομων Βιομηχανίας Τροφίμων PAVLIDES. (JACOB SCUSHARD PAVLIDES S.A : 1995)

  Αυτοματοποίηση Ρύθμισης και συγχρονισμού ταχύτητας ταινιόδρομων Βιομηχανίας PAVLIDES με χρήση Ρυθμιστών MICROMASTER. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση και Παρακολούθηση H/M Εγκαταστάσεων Ψυκτικών θαλάμων Βιομηχανίας THEOMEAT S.A. (THEOMEAT S.A : 1995)

  Ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης αυτοματισμού των εγκαταστάσεων Ψύξης Τροφίμων Βιομηχανίας THEOMEAT S.A. με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC ως υπεργολάβος της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. Μελέτη Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με το Λογισμικό πακέτο τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Ανάπτυξη Εποπτικών εικόνων παρακολούθησης, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων -αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.α. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση H/M Εγκαταστάσεων Μηχανής Παραγουλίσματος Χταποδιών Βιομηχανίας THEOMEAT S.A. (THEOMEAT S.A : 1995)

  Ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης αυτοματισμού των εγκαταστάσεων Μηχανής Παραγουλίσματος Χταποδιών Βιομηχανίας THEOMEAT S.A. με χρήση Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή SIMATIC ως υπεργολάβος της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.

 • Αυτοματοποίηση H/M Εγκαταστάσεων Μηχανής Ελέγχου Διαρροών Δοχείων Βιομηχανίας ΕΛΣΑ Α.Ε. (ΕΛΣΑ A.Ε : 1995)

  Ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης αυτοματισμού των εγκαταστάσεων Μηχανής Ελέγχου Διαρροών Δοχείων Βιομηχανίας ΕΛΣΑ Α.Ε. με χρήση Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή SIMATIC. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση και Παρακολούθηση H/M Εγκαταστάσεων Μηχανών παραγωγής πλαστικών Δοχείων Βιομηχανίας ΛΕΚΑΤΗΣ Α.Ε. ( ΛΕΚΑΤΗΣ A.Ε : 1995 )

  Ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης αυτοματισμού και παρακολούθησης των εγκαταστάσεων Μηχανών Παραγωγής Πλαστικών Δοχείων Βιομηχανίας ΛΕΚΑΤΗΣ Α.Ε. με χρήση Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή SIMATIC. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση μηχανής δεσίματος ντανών ξύλου στη βιομηχανία SHELMAN. (SHELMAN S.A.)

  Σύστημα αυτόματου δεσίματος ντανών με τσέρκι σε γραμμή παραγωγής με επιλογή πλήρη χειρισμό από χειριστήριο OP5 της SIEMENS. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος. Χειριστήριο OP5 της SIEMENS.

 • Αυτοματοποίηση Εγκαταστάσεων παραγωγής Μπετόν ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ. (HELLAMAT S.A : 1996)

  Αυτοματοποίηση και Παρακολούθηση από Η/Υ εγκαταστάσεων Λατομείου με χρήση Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή SIMATIC και 4 ζυγιστικά. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση συστήματος Βαφής Λεβήτων με Σμάλτο. (ELCO ΒΑΓΙΩΝΗΣ Α.Ε.: 1996)

  Μελέτη-καλωδίωση πίνακα P.L.C. και ισχύος. Πρόγραμμα επικοινωνίας με το χειριστήριο OP5 της SIEMENS για χειρισμούς και μηνύματα βλαβών.

 • Αυτοματοποίηση συστήματος Depalletizer 330cc στη Βιομηχανία 3Ε(Ρόδος). (ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ (3Ε): 1996)

  Ανάπτυξη λογισμικού step5 και θέση σε λειτουργία συστήματος depalletizer γραμμών 330cc.

 • Αυτοματοποίηση και Παρακολούθηση H/M Εγκαταστάσεων Ψυκτικών θαλάμων Βιομηχανίας ΝΙΚΑΣ-PRIMO S.A. (ΚΛΙΜΑΦΡΙΓΚΟ Α.Ε.: 1996)

  Ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης αυτοματισμού των εγκαταστάσεων Ψύξης Τροφίμων Βιομηχανίας ΝΙΚΑΣ-PRIMO S.A. με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC. Μελέτη Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με Λογισμικό πακέτο τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Ανάπτυξη Εποπτικών εικόνων παρακολούθησης, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων -αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.ά. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Βελτίωση-εισαγωγή νέων προγραμμάτων STEP5 για PALETTIZER στη βιομηχανία METAXA. (METAXA S.A.: 1996)

 • Αυτοματισμός ανίχνευσης κενών θέσεων σε κιβώτια στη βιομηχανία 3Ε. ( ΒΕΛΚ Α.Ε. -όμιλος 3Ε- Κέρκυρα: 1996)

 • Τροποποίηση προγραμμάτων STEP5 για PALETTIZER στη βιομηχανία ΠΕΤ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΠΕΤ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.: 1996)

 • Αυτοματοποίηση και κεντρική παρακολούθηση γραμμών παραγωγής τυριού γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. (ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Α.Ε.: 1997)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC της SIEMENS. Μελέτη, Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού 3BWS/NG SCADA τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Ανάπτυξη Εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων - αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.α. Τοπικός έλεγχος παρακολούθησης γραμμών με τέσσερες μονάδες OP37 της SIEMENS.

 • Αυτοματοποίηση και κεντρικός έλεγχος - παρακολούθηση 4 ψυκτικών θαλάμων μονάδας ψύξης στην Θήβα στη Βιομηχανία ΧΗΤΑΣ Α.Ε.. (KLIMAFRIGO S.A. : 1997)

  Ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης αυτοματισμού των εγκαταστάσεων Ψύξης Τροφίμων Βιομηχανίας ΧΗΤΑΣ Α.Ε. με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC. Μελέτη Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με το Λογισμικό πακέτο SCADA, 3BWS/NG τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Ανάπτυξη Εποπτικών εικόνων παρακολούθησης, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων -αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.ά. Στοιχεία Συμπιεστή. Απεικόνιση δεδομένων. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση Μηχανής GORIG (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ HENKEL Α.Ε.: 1997)

  Αυτοματοποίηση μηχανής GORIG παραγωγής απορρυπαντικών με χρήση P.L.C. SIMATIC της SIEMENS. Μελέτη, Σχεδίαση συστήματος ελέγχου. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση συστήματος τόρνου κορμοτεμαχίων στη βιομηχανία SHELMAN. (SHELMAN A.E.:1997)

  Σύστημα παρακολούθησης/καταγραφής προϊόντων τόρνου κορμοτεμαχίων με χρήση P.LC. SIMATIC S7-200. SCADA με 3BWS/NG και μεταφορά δεδομένων στον κεντρικό Η/Υ.

 • Αυτοματοποίηση συστήματος ΣΙΛΟ (ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ Α.Ε.: 1997)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων για μέτρηση στάθμης Σιλό, με χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών Simatic. Μελέτη Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού WINCC της SIEMENS τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση ψυκτικού μηχανήματος (chiller) στη βιομηχανία EPSI. (EPSI ltd: 1998)

  Αυτοματοποίηση ψυκτικού μηχανήματος (chiller) με χρήση P.L.C. του οίκου SIEMENS S7-200 και text display.

 • Αυτοματοποίηση Μηχανής HESSER στη βιομηχανία HENKEL. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ HENKEL Α.Ε.: 1998)

  Αυτοματοποίηση μηχανής Hesser με χρήση Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή SIMATIC της SIEMENS. Μελέτη, Σχεδίαση συστήματος ελέγχου. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση Μύλου Τσιμέντου. (ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΕΛΕΥΣΙΝΑ 1998)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων Μύλου τσιμέντου και τριών Συστημάτων φόρτωσης πρώτων υλών του μύλου. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει την Αυτοματοποίηση των γραμμών τροφοδοσίας με πρώτες ύλες του μύλου (γύψος, βελτιωτικό, κλίνκερ), των τεσσάρων ταινιοζυγών (pedam), του μύλου και του συστήματος Αποθήκευσης του τσιμέντου στα σιλό εξόδου. Μελέτη, σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη λογισμικού SCADA τηλεχειρισμών - Τηλεεπίβλεψης, με το WINCC της SIEMENS. Μελέτη, σχεδίαση και θέση σε λειτουργία δικτύου επικοινωνιών sinec L2 ET200B. Ανάπτυξη εποπτικών εικόνων, Τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων, αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.α. Θέση σε λειτουργία του συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση Βιομηχανίας Γάλακτος "ΔΩΔΩΝΗ Α.Β.Γ.Η." (project 2, 3). (ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Α.Ε.: 1998)

  Αυτοματοποίηση γραμμής συσκευασίας ζύγισης παλλετοποίησης φέτας σε μεταλλικά δοχεία με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC (project2). Αυτοματοποίηση περιποίησης δοχείων και προετοιμασίας δοχείων εξαγωγής (project3). Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση σταθμού SAPAL. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ JACOBS SUCHARD PAVLIDES: 1998)

  Αυτοματοποίηση σταθμού SAPAL παραγωγής σοκολατών με χρήση P.L.C. της SIEMENS S7-200.

 • Αυτοματοποίηση Νέου Εργοστασίου παραγωγής περλίτη. ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ Α.Ε. (1998)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων Εργοστασίου, με χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών Simatic S7-400. Μελέτη Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού WINCC της SIEMENS τηλεχειρισμών - τηλεπίβλεψης. On - Line παρακολούθηση εργοστασίου με κάμερες στον Η/Υ -έλεγχος-τηλεχειρισμός.

 • Σύστημα Παρακολούθησης Γραμμών Παραγωγής. (Σοκολατοποιίας ΠΑΥΛΙΔΗ : 2000)

  Ανάπτυξη Εποπτικών εικόνων παρακολούθησης, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων -αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.α.

 • Σύστημα Παρακολούθησης Γραμμών Παραγωγής Σωληναρίων. ( Εργοστάσιο ALUMAN : 2000)

  Ανάπτυξη Εποπτικών εικόνων παρακολούθησης, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων -αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.α.

 • Συγκρότημα Ψυχροστασίου Νέας Παγολεκάνης στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ. (ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Α.Ε.: 2003)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων Συγκροτήματος Ψυχροστασίου Νέας Παγολεκάνης στις εγκαταστάσεις της ΔΩΔΩΝΗ με χρήση Προγραμματιζόμενων λογικών Ελεγκτών Simatic S7-300. Μελέτη σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη λογισμικού WINCC SCADA τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Ανάπτυξη εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων, αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.α. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος

 • Μονάδα Παράγωγης Βιοκαυσίμου - Βιοντίζελ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ "ΜΑΝΟΣ" 2009)

 

Αγ. Δημητρίου 251, 'Αγ. Δημήτριος - ΑθΗΝΑ, 173 42
Τηλ: 210 - 95 81101, 151 | Fax: 210 - 95 36246
E-mail: info[at]akatt.gr
ΓΕΜΗ: 124186701000
English version
website by istomedia