ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ - ΑΡΔΕΥΣΗ/ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

 • Αυτοματοποίηση Αρδευτικού έργου Μεξιάτων Κομποτάδων. (Προοδευτική Α.Τ.Ε. : 1994 - '95)

  Ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης αυτοματισμού των δεκαεννέα γεωτρήσεων με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC και RF MODEM. (Ασύρματη Ζεύξη). Μελέτη Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού πακέτου τηλεχειρισμών- τηλεεπίβλεψης 3BWS. Ανάπτυξη Εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων - αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.ά.. Mελέτη - Σχεδίαση των πινάκων χαμηλής και αυτοματισμού των άνω εγκαταστάσεων. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Πύργος / Γενικός Οργανισμός Έγγειων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πηνειού - Αλφειού (1996 -1997) (Συνεργασία ΑΚΑΤΤ με την D.S..A.E.) 1996

  Εκσυγχρονισμός - Η/Μ Εγκαταστάσεων - Αυτοματισμού - Τηλεχειρισμού - Τηλεενδείξεις παροχομετρικών Αντλιοστασίων - Διωρύγων, Αρδευτικών έργων Πηνειού - Αλφειού Ν Ηλείας.

 • Αντλιοστάσιο άρδευσης πόλης ΑΡΓΟΥΣ. (ΔΙΑΚΕΝΤΡΟΣ: 1997)

  Ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης αυτοματισμού των εγκαταστάσεων με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC. Ανάπτυξη συστήματος επικοινωνίας (Modem -Τηλεφωνικές γραμμές) για υλοποίηση συστήματος Κεντρικής Παρακολούθησης και Ελέγχου των Αντλιοστασίων από το κτίριο του Βιολογικού Καθαρισμού 'Άργους.

 • Αυτοματοποίηση Αντλιοστασίου Άρδευσης πόλης ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ. (ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ: 1998)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων Διαχείρισης Νερού για την πόλη Νευροκοπίου με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC. Μελέτη, Σχεδίαση συστήματος κεντρικού Ελέγχου. Ασύρματη επικοινωνία Α/Σ δεξαμενής Άρδευσης. Θέση σε λειτουργία του όλου Συστήματος.

 • Πύργος / Γενικός Οργανισμός Έγγειων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πηνειού - Αλφειού. (Ν&Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. 1999 -2000)

  Εκσυγχρονισμός Η/Μ Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού -Τηλεχειρισμού - Τηλεενδείξεις Δεξαμενικών και Στραγγιστικών Αντλιοστασίων, Διωρύγων, Αρδευτικών έργων Πηνειού - Αλφειού Ν Ηλείας.

 • Προμήθεια Εγκατάστασης και θέση σε Λειτουργία του Συστήματος. Αυτοματοποίηση για την Παροχή Υδατος, για την Άρδευση και Πυρόσβεση του τμήματος του Αυτοκινητόδρομου ΥΛΙΚΗ- ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (75 Km). (Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ & ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ & ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ: 2001)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δικτύου άρδευσης με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC . Μελέτη σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη λογισμικού WINCC SCADA τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Ανάπτυξη εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων, αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.α. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Προμήθεια Εγκατάστασης και θέση σε Λειτουργία του Συστήματος. Αυτοματοποίηση για την Παροχή Υδατος, για την Άρδευση και Πυρόσβεση του τμήματος του Αυτοκινητόδρομου ΡΑΧΕΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ από την Χ.Θ. 240.300 έως 261.350. (Κ/Ξ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ Α.Τ.Ε-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.: 2001)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δικτύου άρδευσης με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC .Μελέτη σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη λογισμικού WINCC SCADA τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Ανάπτυξη εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων, αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.α. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αρδευτικά Έργα Μέσου Ρου Βοιωτικού-Κηφισού-Αρδευτικό ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ. (ΔΩΡΙΚΟΣ ΑΤΕ: 2001)

  Ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης αυτοματισμού γεωτρήσεων με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC και RF MODEM. (Ασύρματη Ζεύξη). Μελέτη Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού πακέτου τηλεχειρισμών - τηλεπίβλεψης 3BWS. Ανάπτυξη Εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων - αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.ά. Mελέτη - Σχεδίαση των πινάκων χαμηλής και αυτοματισμού των άνω εγκαταστάσεων. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Προμήθεια Εγκατάστασης και θέση σε Λειτουργία του Συστήματος. Αυτοματοποίηση για την Παροχή Υδατος, για την Άρδευση και Πυρόσβεση του τμήματος του Αυτοκινητόδρομου Αλμυρός - Ευαγγελισμός (90 Km). (ΤΟΜΗ: 2002)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δικτύου άρδευσης Μελέτη σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη λογισμικού WINCC SCADA τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Ανάπτυξη εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων, αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.α. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Σύστημα Τηλελέγχου - Τηλεχειρισμού δικτύου Πυρόσβεσης Επεξεργασίας Εγκαταστάσεων Ύδατος ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. (ΕΥΔΑΠ: 2002)

  Μελέτη και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού δικτύου Πυρόσβεσης εγκαταστάσεων Ασπροπύργου με χρήση Προγραμματιζόμενων λογικών Ελεγκτών PLC S7200 και με ανάπτυξη λογισμικού SCADA οίκου SIEMENS. Το σύστημα αποτελείται από 1 Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου και 1 Τοπικό Σταθμό Ελέγχου

 • Κατασκευή συμπληρωματικών εργασιών του Αυτοκινητόδρομου ΑΛΜΥΡΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ. (ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ: 2002)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δικτύου άρδευσης με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC. Μελέτη σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη λογισμικού WINCC SCADA τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Ανάπτυξη εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων, αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.α. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Ανανέωση και Εκσυγχρονισμός Αντλιοστασίων Έργων Πεδιάδος Κάτω Αχελώου (ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΛΑΡΗΣ &ΣΙΑ ΟΕ 2004)

 • Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία του Συστήματος Αυτοματοποίησης για την Παροχή Ύδατος για την άρδευση και Πυρόσβεση του τμήματος Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ-Αγ. Θεόδωρος-Αλμυρός (Ευκλείδης ΑΤΕΕ 2005)

 

Αγ. Δημητρίου 251, 'Αγ. Δημήτριος - ΑθΗΝΑ, 173 42
Τηλ: 210 - 95 81101, 151 | Fax: 210 - 95 36246
E-mail: info[at]akatt.gr
ΓΕΜΗ: 124186701000
English version
website by istomedia