ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η ΑΚΑΤΤ ΑΕ έχει εγκαταστήσει σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001 από το 2004 και έχει πιστοποιηθεί. Η Πιστοποίηση επιβεβαιώνει την προσήλωσή μας στην παροχή σταθερά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών από την ανάλυση των προδιαγραφών έως την εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη.

Παράλληλα στα πλαίσια παροχής όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένων και ασφαλών λύσεων προς τους πελάτες μας με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης ατυχημάτων κατά την υλοποίηση των έργων, η ΑΚΑΤΤ ΑΕ το 2011 προχώρησε στην εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις OHSAS 18001 και έκανε και μετάβαση στο νέο πρότυπο ΕΝ ISO ISO 45001.

Από το 2011 Η ΑΚΑΤΤ ΑΕ εφαρμόζει α Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 14001 τόσο στους χώρους των γραφείων της όσο και στα εργοτάξια.

Συνολικά, η ΑΚΑΤΤ ΑΕ έχει λάβει τις εξής πιστοποιήσεις:

Στα πλαίσια της συνεργασίας της ΑΚΑΤΤ ΑΕ με την εταιρεία SIEMENS στο τομέα των αυτοματισμών για πάνω από 20 χρόνια, η εταιρεία μας είναι επισήμως αναγνωρισμένη ως Siemens Solution Partner (SSP) στους τομείς:

  • Automation System SIMATIC
  • Human Machine Interface SIMATIC HMI
  • Industrial Communication SIMATIC NET

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος οι μηχανικοί της εταιρείας παρακολουθούν όλες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στα αντίστοιχα συστήματα και εκπαιδεύονται συνεχώς μέσω σεμιναρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό αλλά και webinar τα οποία πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τους SSPs.

 

Αγ. Δημητρίου 251, 'Αγ. Δημήτριος - ΑθΗΝΑ, 173 42
Τηλ: 210 - 95 81101, 151 | Fax: 210 - 95 36246
E-mail: info[at]akatt.gr
ΓΕΜΗ: 124186701000
English version
website by istomedia