ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

 • Αυτοματοποίηση Αντλιοστασίου Βιολογικού Καθαρισμού Αλεξανδρούπολης (ΤΕΧΝ.ΕΡ Α.Ε : 1992)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Αλεξανδρούπολης με τα τέσσερα P.L.C. SIMATICS S7-300, της SIEMENS. Μελέτη Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού WINCC τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης, δίκτυο MPI. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση Διαδικασίας Αερισμού Β.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΤΕΧΝ.ΕΡ Α.Ε. : 1993)

  Ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης αυτοματισμού των εγκαταστάσεων με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC.

 • Αυτοματοποίηση εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου ΛΑΜΙΑΣ (ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ : 1993)

  Ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης αυτοματισμού των Η/Μ εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δήμου ΛΑΜΙΑΣ με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC, ως υπεργολάβος της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. Μελέτη, Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων μέσω Λογισμικού πακέτου τηλεχειρισμών-τηλεεπίβλεψης COROS L.S.A της SIEMENS. Ανάπτυξη Εποπτικών εικόνων παρακολούθησης, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων, αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων κ.α. Mελέτη-Σχεδίαση πινάκων χαμηλής τάσεως και αυτοματισμού. Θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση των χειριστών.

 • Αυτοματοποίηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου ΚΙΑΤΟΥ. ( Κ/Ξ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕ - Β.W.T. Ltd : 1993 - 1994)

  Ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης αυτοματισμού των Η/Μ εγκαταστάσεων με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC. Μελέτη, Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού πακέτου τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης 3BWS της Automation Link. Ανάπτυξη εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων - αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.ά. ΕΣΧΑΡΩΣΗ - ΕΞΑΜΜΩΣΗ- ΚΑΘΙΖΗΣΗ. Σχεδίαση Μιμικού Διαγράμματος εγκατάστασης. Mελέτη - Σχεδίαση των πινάκων χαμηλής τάσης και αυτοματισμού. Θέση σε λειτουργία του συστήματος και εκπαίδευση των χειριστών.

 • Αυτοματοποίηση Εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων Πόλης ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ. (Κ/Ξ ΔΩΡΙΚΟΣ ΑΤΕ - ΤΕΓΕΑ ΕΠΕ : 1994)

  Ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης αυτοματισμού των εγκαταστάσεων με χρήση P.L.C. SIMATIC. Μελέτη Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού πακέτου 3BWS τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Ανάπτυξη εποπτικών εικόνων παρακολούθησης της εγκατάστασης, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων - αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.α. ΚΑΘΙΖΗΣΗ- ΠΑΧΥΝΣΗ Σχεδίαση Μιμικού Διαγράμματος εγκατάστασης. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΡΓΟΥΣ - Ν.ΚΙΟΥ (ΔΙΑΚΕΝΤΡΟΣ Α.Ε : 1994)

  Ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης Αυτοματισμού των Η/Μ εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δήμου ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΡΓΟΥΣ - Ν. ΚΙΟΥ με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC. Μελέτη, Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με το Λογισμικό πακέτο τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης COROS L.S.Β της SIEMENS. Ανάπτυξη εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων-αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.α.

 • Αυτοματοποίηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Εργατικών Κατοικιών Ελευσίνας. ( ΔΙΑΚΕΝΤΡΟΣ Α.Ε : 1994)

  Εκσυγχρονισμός Αυτοματοποίησης Η/Μ εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Εργατικών Κατοικιών Ελευσίνος με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC. Μελέτη Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη ειδικού Λογισμικού πακέτου τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης με την ονομασία 3BWS. Ανάπτυξη Εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων - αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων κ.ά. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, Αυτοματοποίηση Αντλιοστασίων Υδρευσης, Ομβρίων και Λυμάτων Δήμου ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ( Ν&Κ ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε : 1994)

  Εκσυγχρονισμός Αυτοματοποίησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δήμου ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC. Μελέτη Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη ειδικού Λογισμικού τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Ανάπτυξη Εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων - αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.ά. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος. Αυτοματοποίηση λειτουργίας Αντλιοστασίων Λυμάτων, Ομβρίων και Υδρευσης Δήμου Μεσολογγίου με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC. Ανάπτυξη συστήματος επικοινωνίας με κάρτες επικοινωνίας - Modem - Τηλεφωνικές γραμμές για υλοποίηση συστήματος Κεντρικής Παρακολούθησης και Ελέγχου των Αντλιοστασίων και του Βιολογικού Καθαρισμού στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

 • Αυτοματοποίηση Βιολογικού Καθαρισμού Κοινότητας ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ. ( Κ/Ξ Δ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ - Η. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ - B.W.T. Ltd : 1994-1995)

  Ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης αυτοματισμού των εγκαταστάσεων με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC.Μελέτη Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού τηλεχειρισμών- τηλεεπίβλεψης 3BWS. Ανάπτυξη Εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων - αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.ά. ΠΑΧΥΝΣΗ- ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σχεδίαση Μιμικού Διαγράμματος εγκατάστασης. Mελέτη - Σχεδίαση των πινάκων χαμηλής και αυτοματισμού των άνω εγκαταστάσεων. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτόματη Επεξεργασία Λυμάτων Κρανιδίου. (ΧΡΟΝΟΣ-Χ.ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ : 1995)

  Εκσυγχρονισμός Αυτοματοποίησης Η/Μ εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Κρανιδίου με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC. Μελέτη Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη ειδικού Λογισμικού πακέτου τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης 3BWS. Ανάπτυξη Εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων - αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.ά. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος. ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - Κεντρικός υπολογιστής : 1 μονάδα και σύστημα τηλεειδοποίησης με Modem.

 • Αυτοματοποίηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Πόλης Ζακύνθου. (ΚΟΡΩΝΙΣ. Α.Ε. : 1995)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Πόλης Ζακύνθου με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC. Μελέτη Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού COROS LSB-WIN τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Ανάπτυξη Εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων - αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.ά. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Πόλης Κορίνθου και Λουτρακίου. (ΚΟΡΩΝΙΣ. Α.Ε.: 1995)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Πόλης Κορίνθου και Λουτρακίου με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC. Μελέτη Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού COROS LSB-WIN τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Ανάπτυξη Εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων - αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.ά Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση μονάδας εξόδου και μονάδας χλωρίωσης του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης. (ΕΥΔΑΠ: 1996)

  Αυτοματοποίηση και Παρακολούθηση από Η/Υ εγκαταστάσεων με χρήση Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή SIMATIC

 • Αυτοματοποίηση Βιολογικού καθαρισμού κοινότητας ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ. (ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ: 1997)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων κοινότητας Περάματος με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC. Μελέτη, Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού 3BWS/NG SCADA τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Ανάπτυξη Εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων, αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.α. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση Βιολογικού καθαρισμού πόλης Ρόδου. (ΚΟΡΩΝΙΣ: 1997)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Πόλης Ρόδου με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC S7-300. Μελέτη Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού WINCC της SIEMENS τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Λιπασματοποίηση λυμάτων πόλης ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. (ΚΟΡΩΝΙΣ: 1997)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Πόλης Καλαμάτας με χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών Simatic. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος. - Κεντρικός υπολογιστής.

 • Αυτοματοποίηση Βιολογικού καθαρισμού πόλης ΒΙΛΛΙΩΝ. (CONSUS ΕΠΕ: 1998)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Πόλης Βιλλίων με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC S7-300. Μελέτη Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού 3BWS/NG τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος. Διάγραμμα Εγκατάστασης

 • Αυτοματοποίηση Βιολογικού καθαρισμού κρατικού αερολιμένα ΚΩ. (Υ.Π.Α. Κ/Ξ ECOTECH ΕΠΕ - Α. ΓΕΡΑΝΙΟΣ: 1998)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων κρατικού αερολιμένα ΚΩ με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC S7-200. Μελέτη Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού 3BWS/NG τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης, και χρήση Modem (dial up). Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση Βιολογικού καθαρισμού πόλης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ. (CONSUS ΕΠΕ: 1998)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Πόλης Αλεξάνδρειας με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC S7-200. Μελέτη Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού 3BWS/NG τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος. Διάγραμμα Εγκατάστασης - Αντλιοστάσια

 • Αυτοματοποίηση Βιολογικού καθαρισμού πόλης ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. (ΚΟΡΩΝΙΣ: 1998)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Πόλης Καλαμάτας με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC S5-95U. Μελέτη Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού wincc τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση Βιολογικού καθαρισμού πόλης ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. (ΚΟΡΩΝΙΣ: 1999)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Πόλης ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (5 P.L.C.) SIMATICS S7-300. Μελέτη Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού WINCC τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης, δίκτυο M.P.I. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση Βιολογικού καθαρισμού πόλης ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. (Κ/Ξ ΑΛΤΕΚ - ΑΡΓΩ - ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ: 1999)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Πόλης ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ με χρήση Προγραμματιζόμενων λογικών Ελεγκτών Simatic S7-300. Κατασκευή σύστηματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού WinCC τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης με δίκτυο M.P.I. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση Βιολογικού καθαρισμού ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ Ν. Πάρου. (ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ: 2000)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Παροικιάς Ν. Πάρου με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATICS S7-300. Μελέτη Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού WINCC τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης, δίκτυο MPI. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση Βιολογικού καθαρισμού ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Ν. Σύρου. (ΔΕΥΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: 2000)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ερμούπολης Σύρου με τέσσερα P.L.C. SIMATICS S7-300, της SIEMENS. Μελέτη Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού WINCC τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης, δίκτυο MPI. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση Βιολογικού καθαρισμού ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. (Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.: 1999-2000)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Μεταμόρφωση Αττικής με την χρήση επτά (7) P.L.C. SIMATICS S7-300, της SIEMENS. Μελέτη Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού WINCC τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης, μέσω δίκτυο οπτικών ινών. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου ΝΑΞΟΥ & Πεδινών Κοινοτήτων. (Κ/Ξ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΕ-ΥΡΙΑ ΑΕ-ΜΤ ΑΤΕ: 2001)

  Ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης αυτοματισμού των Η/Μ εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Νάξου και Πεδινών Κοινοτήτων με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC, ως υπεργολάβος της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. Μελέτη, Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων μέσω Λογισμικού πακέτου τηλεχειρισμών-τηλεεπίβλεψης COROS L.S.A της SIEMENS. Ανάπτυξη Εποπτικών εικόνων παρακολούθησης, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων, αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων κ.α. Mελέτη-Σχεδίαση πινάκων χαμηλής τάσεως και αυτοματισμού. Θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση των χειριστών.

 • Αυτοματοποίηση Βιολογικού καθαρισμού ΣΠΑΡΤΗΣ. (ΑΚΙΣ: 2001)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Σπάρτης με τα τέσσερα P.L.C. SIMATICS S7-300, της SIEMENS. Μελέτη Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού WINCC τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης, δίκτυο MPI. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση Βιολογικού καθαρισμού ΝΑΟΥΣΑΣ (ΠΑΡΟΣ). (ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ: 2001)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Νάουσας Πάρου με τα τέσσερα P.L.C. SIMATICS S7-300, της SIEMENS. Μελέτη Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού WINCC τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης, δίκτυο MPI. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση Βιολογικού καθαρισμού ΛΕΡΟΥ. (ΔΕΥΑ ΛΕΡΟΥ: 2001)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Λέρου με τα τέσσερα P.L.C. SIMATICS S7-300, της SIEMENS. Μελέτη Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού WINCC τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης, δίκτυο MPI. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Προμήθεια ηλεκτρικών πινάκων και συστήματος έλεγχου και Αυτοματισμού λειτουργιάς υφιστάμενου βιολογικού καθαρισμού" (ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2004)

 • Βελτιώσεις Βιολογικού Καθαρισμού Ηρακλείου (K/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ-ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ 2004)

 

Αγ. Δημητρίου 251, 'Αγ. Δημήτριος - ΑθΗΝΑ, 173 42
Τηλ: 210 - 95 81101, 151 | Fax: 210 - 95 36246
E-mail: info[at]akatt.gr
ΓΕΜΗ: 124186701000
English version
website by istomedia