ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ - ΧΥΤΑ

  • Αυτοματοποίηση εγκαταστάσεων Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) ΛΑΡΙΣΑΣ. (ΚΟΡΩΝΙΣ: 1997)

    Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Πόλης Λάρισας με χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών Simatic. Μελέτη Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού πακέτου 3BWS/NG τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος. Διάγραμμα Εγκατάστασης- Δεξαμενές Αερισμού

  • Αυτοματοποίηση Xώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων Αθηνών (Χ.Υ.Τ.Α. Αθηνών). (ΚΟΡΩΝΙΣ: 1998)

    Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων Xώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Αθηνών (Χ.Υ.Τ.Α. Αθηνών), με χρήση Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή SIMATIC S5-95U. Μελέτη, Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού 3BWS/NG τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης

 

Αγ. Δημητρίου 251, 'Αγ. Δημήτριος - ΑθΗΝΑ, 173 42
Τηλ: 210 - 95 81101, 151 | Fax: 210 - 95 36246
E-mail: info[at]akatt.gr
ΓΕΜΗ: 124186701000
English version
website by istomedia