ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΤΤ ΑΕ

Η ΑΚΑΤΤ ΑΕ απασχολεί σήμερα 23 τεχνικούς. Αναλυτικότερα απασχολεί: 6 Διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Ε.Μ.Π., 8 Πτυχιούχους Μηχανικούς Αυτοματισμού Τ.Ε., 4 Μηχανικούς Πληροφορικής, 2 Πτυχιούχους Μηχανικούς Ηλεκτρολογίας Τ.Ε., καθώς και 3 Ηλεκτρολόγους.

Εκτός από το μόνιμο προσωπικό, η ΑΚΑΤΤ ΑΕ συνεργάζεται, σε εξειδικευμένους τομείς τεχνογνωσίας, με Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.. Ενδεικτικά αναφέρεται το εργαστήριο αυτοματισμού του Ε.Μ.Π., το τμήμα αυτοματισμών των Τ.Ε.Ι. Πειραιά, κ.ά.

Οργανωτική Δομή

ΑΚΑΤΤ ΑΕ

 

Αγ. Δημητρίου 251, 'Αγ. Δημήτριος - ΑθΗΝΑ, 173 42
Τηλ: 210 - 95 81101, 151 | Fax: 210 - 95 36246
E-mail: info[at]akatt.gr
ΓΕΜΗ: 124186701000
English version
website by istomedia