ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

 • Αυτοματοποίηση Αντλιοστασίων Ομβρίων και Λυμάτων Δήμου ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ( Ν&Κ ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε : 1994)

  Αυτοματοποίηση λειτουργίας Αντλιοστασίων Λυμάτων και Ομβρίων Δήμου Μεσολογγίου με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC. Ανάπτυξη συστήματος επικοινωνίας με κάρτες επικοινωνίας - Modem - Τηλεφωνικές γραμμές για υλοποίηση συστήματος Κεντρικής Παρακολούθησης και Ελέγχου των Αντλιοστασίων και του Βιολογικού Καθαρισμού στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ

 • Αυτοματοποίηση Εξωτερικών Αντλιοστασίων Λυμάτων Δήμου Κιάτου. (ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε : 1994-1995)

  Ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης αυτοματισμού των εγκαταστάσεων με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC. Ανάπτυξη συστήματος επικοινωνίας (Modem -Τηλεφωνικές γραμμές) για υλοποίηση συστήματος Κεντρικής Παρακολούθησης και Ελέγχου των Αντλιοστασίων από το κτίριο του Βιολογικού Καθαρισμού Κιάτου.

 • Αυτοματοποίηση Αντλιοστασίου λυμάτων πόλης ΚΟΡΙΝΘΟΥ. (ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε.: 1997)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Πόλης Κορίνθου με χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών Simatic S7-300. Μελέτη Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού 3BWS/NG τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος. Γενικό Διάγραμμα Εγκατάστασης. Διάγραμμα Εγκατάστασης - Αντλιοστάσιο

 • Σύστημα Αυτοματισμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας ύδατος Ασπρόπυργου της ΕΥΔΑΠ. (SIEMENS Α.Ε.: 1998)

  Αυτοματοποίηση συστήματος τηλεεποπτείας για το Διυλιστήριο Ασπροπύργου με χρήση πακέτου SCADA WinCC. Μελέτη Σχεδίαση συστήματος επικοινωνιών με ανάπτυξη Λογισμικού WinCC τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση Αντλιοστασίου Λυμάτων ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ. (Κ/Ξ Π. ΓΩΓΟΣ-Χ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΣ: 2001)

  Ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης αυτοματισμού των Η/Μ εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Καμένων Βούρλων με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC S7 200, ως υπεργολάβος της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. Μελέτη, Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων μέσω Λογισμικού πακέτου τηλεχειρισμών-τηλεεπίβλεψης COROS L.S.A της SIEMENS. Ανάπτυξη Εποπτικών εικόνων παρακολούθησης, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων, αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων κ.α. Mελέτη-Σχεδίαση πινάκων χαμηλής τάσεως και αυτοματισμού. Θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση των χειριστών.

 • Προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση συστήματος Τηλελέγχου - Τηλεχειρισμού Αντλιοστασίου Λυμάτων ΝΑΞΟΥ. (ΔΕΥΑ ΝΑΞΟΥ: 2001)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δικτύου ύδρευσης Νάξου με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC. Μελέτη σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη λογισμικού WINCC SCADA τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Ανάπτυξη εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων, αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.α. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αποχέτευση των Επεξεργασμένων Αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ ΛΑΜΙΑΣ στην εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης. (ΤΕΜΚΑ ΑΤΕΒΕ: 2001)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δικτύου Αποχέτευσης με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC. Μελέτη σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη λογισμικού WINCC SCADA τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης αυτοματισμού των Η/Μ εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων πόλης Λαμίας με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC, ως υπεργολάβος της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. Μελέτη, Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων μέσω Λογισμικού πακέτου τηλεχειρισμών-τηλεεπίβλεψης COROS L.S.A της SIEMENS. Ανάπτυξη Εποπτικών εικόνων παρακολούθησης, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων, αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων κ.α. Mελέτη-Σχεδίαση πινάκων χαμηλής τάσεως και αυτοματισμού. Θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση των χειριστών.

 • Σύστημα Τηλελέγχου - Τηλεχειρισμού Α/Σ Αποχέτευσης Ιαλυσού Ρόδου. ( ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ : 2001)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δικτύου Αποχέτευσης με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC. Μελέτη σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη λογισμικού WINCC SCADA τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Ανάπτυξη εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων, αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.α. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτόματο Σύστημα 5 Σταθμών για το δίκτυο Λυμάτων της πόλης της Λέρου. (ΔΕΥΑ ΛΕΡΟΥ: 2001)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δικτύου Λυμάτων Πόλης Λέρου με χρήση Προγραμματιζόμενων λογικών Ελεγκτών Simatic S7-200. Κατασκευή σύστηματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού WinCC τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Επικοινωνίες με ασύρματη ζεύξη. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Σύστημα Τηλελέγχου - Τηλεχειρισμού Α/Σ Αποχέτευσης και Ομβρίων ΔΕΥΑ Μεσολογγίου. (ΔΕΥΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - (ΝΤΙ-ΕΣ Α.Ε.): 2002)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δικτύου ύδρευσης με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC . Μελέτη σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη λογισμικού WINCC SCADA τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Ανάπτυξη εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων, αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.α. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αποχέτευση ακαθάρτων & όμβριων Δήμου Κερκυραίων (ΑΚΑΤΤ ΑΕ 2005).

 • Προμήθεια - εγκατάσταση και θέση σε λειτουργιά συστήματος τηλεμετρίας και αυτοματισμών του δικτύου αποχέτευσης και όμβριων της ΔΕΥΑ Λάρισας (ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ 2006).

 • Προμήθεια συστήματος τηλέλεγχου - τηλεχειρισμού δικτύου αποχέτευσης δήμου Ερμούπολης (ΔΕΥΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 2006)

 

Αγ. Δημητρίου 251, 'Αγ. Δημήτριος - ΑθΗΝΑ, 173 42
Τηλ: 210 - 95 81101, 151 | Fax: 210 - 95 36246
E-mail: info[at]akatt.gr
ΓΕΜΗ: 124186701000
English version
website by istomedia