ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ: ΔΙΑΦΟΡΑ

 • Αυτοματοποίηση κυκλώματος Ζεστού Νερού Χρήσης στις εγκαταστάσεις Γ.Φ. Κορυδαλλού (1996).

  Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση και Παρακολούθηση ΣΥΡΜΟΥ ΤΡΕΝΟΥ εξυπηρέτησης RADAR Πολεμικής Αεροπορίας στο ΒΙΤΣΙ. (Κ/Ξ ΔΕΚΑΤ Α.Τ.Ε - ΓΕΝΕΡ Α.Ε - ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ : 1995)

  Αυτοματοποίηση και Παρακολούθηση Η/Μ εγκαταστάσεων Συρμού τρένου εξυπηρέτησης Radar Πολεμικής Αεροπορίας στο Βίτσι με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC. Μελέτη Σχεδίαση συστήματος κεντρικής παρακολούθησης με χρήση Text Display TD390. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Εκπαιδευτικά Μοντέλα P.L.C. SIMATIC S5-95U συνοδευμένα από PANEL ασκήσεων για έλεγχο απεικόνιση διεργασιών. (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο τμήμα Ηλεκτρολόγων: 1996)

  • Μοντέλα με αναλογικές κάρτες και κάρτα ελεγκτή
  • Σχέδια συνδεσμολογίας
  • Σεμινάρια-ασκήσεις.
  • Υπεύθυνος : καθηγητής κ. Παρασκευόπουλος

 • Υποσταθμός μέσης τάσης αεροδρομίου ΚΩ - Αυτοματοποίηση κεντρικός έλεγχος, παρακολούθηση. (ΒΙΜΕΠ: 1997)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων υποσταθμού μέσης τάσης αεροδρομίου Κω με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC. Μελέτη, Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού 3BWS/NG SCADA τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Ανάπτυξη Εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων, αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.α. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Σύστημα Αυτοματισμού Cue Lights θεάτρου ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔOΜΙΚΗ: 1998)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων συστήματος Αυτοματισμού Cue Lights θεάτρου Λαζαριστών με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC S7-200. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεχειρισμού και Τηλελέγχου των Κέντρων Εκπομπής της ΕΡΤ Α.Ε. (ΕΡΤ Α.Ε.: 2001)

  Ο βασικός εξοπλισμός προέρχεται από τον οίκο SIEMENS (PLC S7 200). Η τοπολογία του συστήματος έχει αστεροειδή δομή και αποτελείται από:

  • Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου που φέρει το SCADA ελέγχου όλων των κέντρων εκπομπής.
  • Τοπικό Σταθμό Ελέγχου που ο κάθε ένας φέρει το SCADA ελέγχου των δικών του κέντρων εκπομπής.
  • Περιφερειακές Μονάδες Ελέγχου σε όλα τα κέντρα της ΕΡΤ.

  Το ολοκληρωμένο σύστημα τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού επιτυγχάνει τη συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση όλων των κέντρων εκπομπής από το Κέντρο Ελέγχου στην Αθήνα και δίδει τη δυνατότητα τηλεχειρισμών για την άμεση αποκατάσταση δυσλειτουργιών.

 • Προμήθεια & Πλήρη Εγκατάσταση Συστήματος Άμεσης Προειδοποίησης Πληθυσμού Κατάντι του Φράγματος Μόρνου. (ΕΥΔΑΠ: 2001)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων Συστήματος Άμεσης προειδοποίησης Πληθυσμού με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC. Μελέτη σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη λογισμικού WINCC SCADA τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Ανάπτυξη εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων, αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.α. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτόματος Έλεγχος Πρόσβασης στο Βιολογικό καθαρισμό ΛΑΜΙΑΣ. (ΔΕΥΑΛ: 2002)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δικτύου Αποχέτευσης με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC. Μελέτη σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη λογισμικού WINCC SCADA τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης

 

Αγ. Δημητρίου 251, 'Αγ. Δημήτριος - ΑθΗΝΑ, 173 42
Τηλ: 210 - 95 81101, 151 | Fax: 210 - 95 36246
E-mail: info[at]akatt.gr
ΓΕΜΗ: 124186701000
English version
website by istomedia